כשרות

אנו מפרישים תרומות ומעשרות על בסיס יומי מכל התוצרת, ללא חשש טבל ושביעית

כל התוצרת שלנו היא כשרה בפיקוח הרבנות של המועצה הדתית שדות דן ובהשגחת הרב נח לנדסברג אשר ממונה במועצה על הכשרויות.


כמו כן אנו מעסיקים משגיח כשרות מטעם הרבנות ולהלן פרטיו:

בנימין פרץ – 054-8463737