כשרות

אנו מפרישים תרומות ומעשרות על בסיס יומי מכל התוצרת, ללא חשש טבל ושביעית

כל התוצרת שלנו היא כשרה בפיקוח הרבנות של המועצה הדתית שדות דן ובהשגחת הרב נח לנדסברג אשר ממונה במועצה על הכשרויות.

כמו כן אנו מעסיקים משגיח כשרות מטעם הרבנות לוד

כל התוצרת שלנו בשוטף היא ללא חשש עורלה, והופרשו בגינה תרומות ומעשרות בהשגחת הרבנות שדות דן.

בין היתר ניתן למצוא אצלינו:

  • ירק גוש קטיף
  • תוצרת שמיטה היתר מכירה
  • תוצרת חקלאית כשרה
  • ירק מהדרין
  • תוצרת עם כשרויות גבוהות ניתן להזמין מראש בשירות הלקוחות

שנת שמיטה:

כל התוצרת כשרה, הכשרות היא בהתאם להיתר מכירה בשנת השמיטה.

אנו מספקים תוצרת:

  • פירות וירקות שגדלו בשמיטה כמו יבולים שגדלו בחלקי הארץ שאינם חייבים בכל דיני השביעית (ערבה, עולי מצרים וכו…).
  • יבול שישית – תוצרת הנשמרת בחדרי קירור
  • אוצר בית דין – פירות וירקות שנזרעו לפני השמיטה וגדלים ונקטפים בשביעית.

 *לבקשות מיוחדות יש לפנות אלינו באופן פרטי*

טלפון משגיח הכשרות: מנדי 0584819770

פרשוק - כשרות 2022